EXECUTE managementEXECUTEmenu  
 

Chef är inte detsamma som ledare.
Som ledare måste man få sina medarbetare med sig.

Utvecklingssamtal, lönesamtal och bedömningssamtal är exempel på formella uppgifter som varje chef har. Lyssnar man på anställda, så upplever de att en del chefer har svårt att genomföra performance management rätt.

Exempelvis:

Utvecklingssamtal
Många organisationer har som formell målsättning att alla anställda ska ha ett utvecklingssamtal minst en gång om året.  Många chefer har svårt att uppfylla detta formella krav.

Ännu fler har inte tid att utöva det riktiga ”performance management” från dag till dag.

Om verktygen inte används rätt, så blir performance management av anställda en alltmer negativt belastning för den enskilde chefen. Det önskade resultatet av en motiverande cykel av återkommande respons och stimulans av medarbetare nås inte.

Risken blir då stor att chefen också drar sig för ”walking around”. En chef som inte finns eller syns har svårt att vara ledare.

EXECUTE erbjuder chefer best practice inom performance management.

I tjänsten kan ingå allt från mallar, samtalsstöd, målförståelse och även en nytänd energi och vilja att vara ledare - varje dag.

Ring för ett samtal om utvecklingssamtal och "performance management"!

pdf Ladda ner pdf