EXECUTE managementEXECUTEmenu  
 

Som VD/ledare kan man plötsligt behöva vara en person till.
Detsamma kan gälla andra roller i en organisation.

Det kan finnas såväl positiva som negativa skäl till varför man plötsligt inte ”räcker till” som chef.

Exempelvis:

Växa
Företaget har alla möjligheter att ta ett nästa steg och växa, men man har ingen kraft utöver allt det dagliga att göra något extra.

Ny uppgift
Företaget har tagit en stor order från utlandet, men nu vet egentligen ingen i företaget hur man ska hantera den nya situationen som uppstår.

Problem
Sjukdom, skilsmässa eller något annat tar mycket kraft och nu finns behovet av att under en period ha en extra person som kan sköta det dagliga och bibehålla värdet i företaget.

Generationsskifte
Nya ägare och VD ska sökas och det tar lång tid - nu är det viktigt som aldrig förr att öka värdet i företaget och göra det som redan borde ha varit klart!

EXECUTE levererar en interim manager (chef). Som extern kraft kan en interim chef med ostörd och saklig blick ta hand om verksamheter, eller delar av verksamheten, under en begränsad period.

För bästa resultat behöver EXECUTE ett väll definierat uppdrag, tydliga mål och ett nära samarbete med uppdragsgivaren.

Istället för förlorade intäkter, missnöjda kunder, utarbetad personal får man ett företag med bibehållet eller förhöjt värde och investeringen kan lätt räknas hem.

Ring för ett samtal om Interim Management!

pdf Ladda ner pdf