EXECUTE managementEXECUTEmenu  
 

Förändringar ska organiseras och utföras så att en klar och tydlig värdeökning uppstår.

Förändringsprocesser klassas ofta in i en av följande 3 kategorier.

Säkerställa intjäningsförmåga
Säkerställa och förbättra de befintliga intäktsströmmarna och skapa förutsättningar för ökad försäljning.

Effektivisera kostnaderna
Kostnaderna i bolaget måste ses över och optimeras i relation till befintliga eller förväntade intäkter.

Strategiska satsningar
Nya möjligheter måste tas till vara – nya internationella marknader, nya tilläggstjänster, nya affärsmodeller.

Därigenom skapas värdeökningen i Företaget.

Investeringen i att genomföra en förändringsprocess betalar sig snart.

EXECUTE kan göra en snabb analys och diskussion för att förstå anledningar och bakgrunden till de förändringar man önskar genomföra. EXECUTE genomför förändringen.

Uppdragsgivaren definierar ett förändringsuppdrag som oftast klassas i en av 3 ovan nämnda kategorier.

EXECUTE utför uppdraget utifrån kundens kravspecifikation och med egen gedigen erfarenhet. EXECUTE har genomfört ett flertal förändringsuppdrag i samtliga 3 kategorier, samt omorganisationer och sammanslagningar.

Ring för ett samtal förändringsledning!

pdf Ladda ner pdf