EXECUTE managementEXECUTEmenu  
 

Som Chef kan du behöva en affärsmässig coach
med fokus på värdeökning.

Chefcoachning handlar om att nå mål och det utgår ifrån att man gör saker redan bra - men vill göra de ännu bättre.

Chefcoachningen är individuell och personligt. Chefcoachning ska helt enkelt utveckla bättre ledare av chefer.

Som all coachning handlar det om ”självhjälp” och helst med någon form av (tidsbegränsad) struktur.

 

Exempelvis:

Förstå idag
Förstå och se var du, chefen, står idag; i resultat, i motivation, i energi, i relation till din personal och gentemot de uppgifter på jobbet som skall klaras. Insikt om hur man som chef arbetar och vad man (inte) gör är viktigast.

Planera
Vart vill du, vart ska teamet? Finns det uttalbara mål? Vad ska man göra mer, vad ska man bli av med? Hur blir man själv bättre och hur får man sitt team att fungera bättre? Resultatet skall bli mer effektivt och mer värde skall skapas.

Exekvera
Bestäm dig. Bli bättre. Detta skall teamet nå.

Använd din coach för att arbeta med och stäm av att du är på rätt väg och att arbetet med teamet leder till bättre resultat.

EXECUTE har många års erfarenhet av affärsmässig coachning. Att hjälpa chefer att nå mål åt sina företag genom och med sina medarbetare och att må bra av det.

Ring för ett samtal om chefscoachning!

pdf Ladda ner pdf