EXECUTE managementEXECUTEmenu  
 

En VD/ledare roll är ensam. Man kan behöva ett bollplank.

bollplank

Det finns få människor som man riktigt kan ha de affärsmässiga samtalen med, utan att de är involverade.

Exempelvis:

Styrelse
Styrelseordföranden eller styrelsemedlemmar är bra, men där finns den formella relationen.

Anställda/leverantörer/kunder
Detsamma gäller anställda, leverantörer, och även affärsvänner runtomkring - Göteborg och Sverige är för litet.

Makar/Partner/Sambo
Man kan dela glädje eller oro med sina nära, men de behöver inte nödvändigtvis ha affärslogisk förmåga eller vilja.

EXECUTE har affärslogisk förmåga som en viktig del av kompetensen, med god internationell affärsförståelse och även hög EQ.
Att använda EXECUTE som bollplank i enskilda samtal kan vara värt mycket för företaget.

EXECUTE agerar alltid med en oerhört stor integritet.

Ring för ett samtal om en bollplank!

pdf Ladda ner pdf